TU Delft krijgt 17 miljoen subsidie voor project ‘Water Mining’

Categories In the press

TU Delft krijgt 17 miljoen subsidie voor project ‘Water Mining’

De Europese Commissie geeft 17 miljoen euro subsidie voor het project Water Mining dat vanut de TU Delft wordt geleid. Het publiek-private consortium bestaat uit 38 publieke en private partners en nog 4 derde partijen in twaalf landen. Het project gaat innovatieve oplossingen voor de winning van grondstoffen uit afvalwater combineren en demonstreren. Mining Water start 1 september 2020.

“Water is essentieel voor de gezondheid, zeker in steden. Het wegspoelen van sanitair afval uit de stad is een van de belangrijkste functies. Dit programma gaat helpen om afvalwater herbruikbaar te maken en om afvalcomponenten om te zetten in grondstoffen als bijdrage naar een circulaire economie”, stelt onderzoeksleider en TU-hoogleraar Mark van Loosdrecht.(…)

Read more